O FIRMIESpółka rodzinna działająca od 1991r. - wcześniej (do 1995r.) pod nazwą ElWar.
Początkowo budowaliśmy instalacje elektroenergetycze (stacje trafo, linie NN i ŚN), a także rozdzielnice i szafy sterownicze. Od 1992r. weszliśmy w ko-operację z francuskimi firmami ACEC BALLASTS, EURINDUS i BIOLUME i w efekcie tej współpracy wyprodukowaliśmy ok. 300 000 opraw świetlówkowych i kilkaset medycznych lamp nadłóżkowych.

Od 2004 roku prowadzimy w Gostyninie oddział sieci hurtowni elektrycznych
KOPEL Sp. z o.o. Dysponujemy towarem zgromadzonym w kilkudziesięciu magazynach. Naszymi dostawcami są wszyscy renomowani polscy producenci. Poza handlem konsultujemy i wykonujemy projekty elektryczne. Obejmujemy nadzorem roboty elektryczne.

LECH WARWOCKI
LECH WARWOCKI - założyciel firmy
mgr inż. elektryk - sieci i systemy el.
upr. bud. nr 4/92 wyd. UW w Płocku
nr rej. MAZ/IE/0030/09
ALEKSANDER WARWOCKI
ALEKSANDER WARWOCKI - gł. udziałowiec
mgr geografii - scpecjalista d/s oświetlenia
oświetlenie specjalistyczne: aqua-light.pl
wentylacja: www.airwent.pl2 grudnia 2023

18 lat w branży elektrotechnicznej

Tylko renomowani producenci